Anmälan

För att säkerställa ett kvalitativt arrangemang kommer vi ha max 25 tävlande/klass. Principen "först till kvarn" tillämpas, så är det viktigt för dig att delta anmäler du dig snarast.

För att kunna göra anmälan måste den tävlande vara med i en förening ansluten till SKKF och inneha giltig licens (dvs stå med på denna lista intill sin förening). OBS! Anmälan behöver göras senast den 5 november. Inga efteranmälningar accepteras.

Det är först när ditt namn anslås under Anmälda som du stolt kan berätta för dina vänner att du kommer tävla på Decembercupen 2017.

Vill du dubblera så behöver du göra två anmälningar, en i vardera klass.

Namn *
Namn
Exempelvis 100 12 Stockholm
Exempelvis 811218-9876
Min tävlingslicens är klar (jag listas på SKKF:s hemsida intill min förening) *
Om ditt namn inte ännu står på din förenings lista över anslutna atleter, godtas inte anmälan. Vänta tills din licens är klar.
Föreningens namn
Gärna både e-post och telefon
Jag garanterar att ekonomiskt kompensera Star Hotel för de eventuella skador jag åsamkar i samband med tävlingen *