Anmälan

För att säkerställa ett kvalitativt arrangemang kommer vi ha max 25 tävlande/klass. Principen "först till kvarn" tillämpas, så är det viktigt för dig att delta anmäler du dig snarast.

För att kunna göra anmälan måste den tävlande vara med i en förening ansluten till SKKF och inneha giltig licens (dvs stå med på denna lista intill sin förening). Sista anmälningsdagen är 15 november. Sista dag att betala anmälningsavgiften är 17 november. Efter dessa datum accepteras inte anmälan eller betalning.

Anmälningsavgift: 500 kr (dubbla avgiften vid dubblering (junior+senior)).
Sista anmälningsdag: 15 november!
Sista betalningsdag: 17 november!
Efter dessa datum accepteras inte anmälan eller betalning!
(Det går alltså INTE att betala vid registreringen!).


Betalas till plusgiro 438 55 41-0 . I meddelandefältet MÅSTE tävlandes namn och klass anges.

Det är först när ditt namn anslås under Anmälda som du stolt kan berätta för dina vänner att du kommer tävla på Decembercupen 2017.

Vill du dubblera så behöver du göra två anmälningar, en i vardera klass.

Namn *
Namn
Exempelvis 100 12 Stockholm
Exempelvis 811218-9876
Min tävlingslicens är klar (jag listas på SKKF:s hemsida intill min förening) *
Om ditt namn inte ännu står på din förenings lista över anslutna atleter, godtas inte anmälan. Vänta tills din licens är klar.
Föreningens namn
Gärna både e-post och telefon
Jag garanterar att ekonomiskt kompensera Star Hotel för de eventuella skador jag åsamkar i samband med tävlingen *