Chins/Dips/Rodd

I filmen nedan visas hur man korrekt utför Chins- och Dipsmomenten. Studera denna film noggrant eftersom det är dessa tekniker som gäller på samtliga Athletic Fitness-tävlingar. Det kommer inte längre att ske någon genomgång för varje deltagare, som hänt tidigare, utan det förutsätts att samtliga tävlande är väl införstådda med teknikerna/reglerna.

Angående rodden så gäller 1 minut på tyngsta läge!

Korrekt genomförda Chins:

 • Fullt och markerat utsträck
 • Hakan ovanför stången

Ej korrekt genomförda Chins:

 • Ej fullt och markerat utsträck
 • Hakan ej ovanför stången
 • För snabbt och kort utsträck
 • Sprattel/sparkar med benen

Korrekt genomförda Dips:

 • Fullt och markerat utsträck
 • Axlar under 90 graders vinkel
 • Vertikal kropp

Ej korrekt genomförda Dips:

 • För snabbt och kort utsträck
 • Framåtlutad kroppsposition
 • Axlar ej under 90 graders vinkel
 • Svängningar med kroppen