Anmälan stängd

För att säkerställa ett kvalitativt arrangemang har vi max 25 tävlande/klass. Principen "först till kvarn" tillämpas, så är det viktigt för dig att delta anmäler du dig snarast.

För att kunna göra anmälan måste den tävlande vara med i en förening ansluten till SKKF och inneha giltig licens (dvs stå med på denna lista intill sin förening). Sista anmälningsdagen är 15 november. Sista dag att betala anmälningsavgiften är 17 november. Efter dessa datum accepteras inte anmälan eller betalning.

Anmälningsavgift: 500 kr (dubbla avgiften vid dubblering (junior+senior)).
Sista anmälningsdag: 15 november!
Sista betalningsdag: 17 november!
Efter dessa datum accepteras inte anmälan eller betalning!
(Det går alltså INTE att betala vid registreringen!).


Betalas till plusgiro 438 55 41-0 . I meddelandefältet MÅSTE tävlandes namn och klass anges.