Anmälan

För att säkerställa ett kvalitativt arrangemang kommer vi ha max 25 tävlande/klass. Principen "först till kvarn" tillämpas, så är det viktigt för dig att delta anmäler du dig snarast.

För att kunna göra anmälan måste den tävlande vara med i en förening ansluten till SBFF och inneha giltig licens (dvs stå med på denna lista intill sin förening). 

  • Anmälan: Öppnar 1 september och görs på hemsidans formulär. Sista anmälningsdag är 14 november. Efter detta datum accepteras ingen anmälan.
    För att tävlingsanmälan ska vara godkänd ska anmälan och betalning göras samma dag. Efteranmälningar accepteras ej.

  • Anmälningsavgift: 600 kr (dubbla avgiften vid dubblering (junior+senior)).
    Betalas med Swish (070 222 69 37) samma dag som anmälan. Betalning senare än anmälningsdag mottages inte av arrangören. I meddelandefältet vid Swishbetalning MÅSTE tävlandes namn och klass anges. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej.

Det är först när ditt namn anslås under Anmälda som du stolt kan berätta för dina vänner att du kommer tävla på Decembercupen 2018.

Vill du dubblera så behöver du göra två anmälningar, en i vardera klass.

Namn *
Namn
Exempelvis 100 12 Stockholm
Exempelvis 811218-9876
Min tävlingslicens är klar (jag listas på SBFF:s hemsida intill min förening) *
Om ditt namn inte ännu står på din förenings lista över anslutna atleter, godtas inte anmälan. Vänta tills din licens är klar.
Föreningens namn
Gärna både e-post och telefon
Jag garanterar att ekonomiskt kompensera Star Hotel för de eventuella skador jag åsamkar i samband med tävlingen *
celsius_logo_black_RGB_utan_ready.png
FAST vit.PNG